1.06 . 2016 r.  - recital dla młodzieży z okazji  Dnia Dziecka w Liceum Ogólnokształcącym na Marymoncie

Justyna Bacz solo z gitarą

W programie piosenki G. Brassensa, G. Moustakiego, J. Brela, A. Osieckiej, B.Okudżawy, W,. Wysockiego, G. Lenorman