Justyna Bacz solo w repertuarze najpiękniejszych francusich piosenek o miłości