25.10. 2011, godz. 17.30, Stowarzyszenie Historyków Sztuki

„Francuskie nastroje” – recital  złożony z piosenek francuskich w oryginalnej wersji i polskich tumaczeniach.

Impreza zamknięta