Cztery dni – cztery wieczory w Berlinie, Basdorf, Wandlitz i cztery koncerty z udziałem Justyny Bacz, W repertuarze: piosenki GeorgesaBrassensa oraz innych autorów- kompozytorów francuskich. W programie Justyny Bacz znajdą się również piosenki A.Osieckiej po francusku,