Z okazji Dnia Bibliotekarza i Biblitek Justyna Bacz została zaproszona do wykonania recitalu poetyckiego.