Ambasador Francji Pierre Lévy odznaczył 22 lutego 2018 r. Orderem Sztuki i Literatury Justynę Bacz, Janusza Marynowskiego oraz Jana Marię Kłoczowskiego.

Ambasador w swoim przemówieniu podkreślił, iż minister kultury Francji, odznaczając te wybitne osobistości, chce wyrazić uznanie za ich pełne zaangażowanie na rzecz promocji kultury francuskiej w Polsce i za ich wybitny wkład w zacieśnianie więzi pomiędzy dwoma krajami.

https://pl.ambafrance.org/Wreczenie-odznaczen-22-lutego-2018r

Le 22 février 2018 l’Ambassadeur de France Pierre Lévy a décoré Justyna Bacz, Janusz Marynowski et Jan Maria Kłoczowski.Dans son discours, l’Ambassadeur a souligné qu’en attribuant ces hautes distinctions à ces personnalités éminentes, la ministre française de la Culture avait souhaité mettre à l’honneur leur engagement dans la promotion de la culture française en Pologne et leur contribution exemplaire au renforcement des liens entre les deux pays.