Justyna Bacz otrzymała Grand Prix- międzynarodowa nagroda  francuskiego stowarzyszenia i pisma „Les Amis de Georges” za kobiecą interpretację utworów Georgesa Brassensa.

Justyna a eté primée du Grand Prix d’interprétation féminine international attribué par l’association et la revue  «Les Amis de Georges».