Język francuski jest stworzony do piosenki.
 A czyż nauka może być przyjemniejsza i skuteczniejsza, 
 niż ta, którą połączymy z piosenką?
Justyna Bacz - odznaczona kawalerskim orderem Sztuki i Literatury (Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres)
Proponuje zajęcia online – na wszystkich poziomach, indywidualnie i grupowo.
Podczas zajęć słuchaczki i słuchacze będą mogli odkryć różnorodność piosenki francuskiej w sferze
językowej, tematycznej, kulturowej i muzycznej. Będą również mieli okazję, w sposób ciekawy
zróżnicowany, pracować na tekstach piosenek, a także zapoznać się z twórczością artystów
zaliczanych do klasyki piosenki francuskiej oraz wykonawców współczesnych.
Na zakończenie kursu prewidziane są nagrody w postaci płyt, lub biletów na recital...